Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Informacje o projekcie grantowym realizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy

Obraz:

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Realizacja projektu grantowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury pod nazwą ,,Cyfrowa Scena GOK Lubrza" rozpoczęła się od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu nr 185/2021/KCDK z dnia 20.10.2022 r.

Głównymi założeniami projektu grantowego był zakup sprzętu do działań cyfrowych, zakup oprogramowania, a także profesjonalizacja kadry jednostki poprzez bogatą ofertę szkoleniową oferowaną przez Narodowe Centrum Kultury, a także szkolenia wewnętrzne.

W trakcie trwania projektu grantowego pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy wzięli udział w licznych:


1. Webinariach:
- Kontinuum sztucznej rzeczywistości
- Turboprzyspieszenie. Jak AI zmieni nasz świat
- Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury
- Udzielanie zamówień publicznych w projekcie ,,Konwersja Cyfrowa Domów Kultury"
- Projektowanie oferty dla osób dorosłych - online, offline
- Jak być częścią zespołu w okresie zmiany technologicznej?
- Jak budowac markę instytucji?
- Archiwum cyfrowe lokalnej społeczności
- Dostępność cyfrowa instytucji kultury

2. Szkoleniach online:
- Podstawy projektowania graficznego
- Dostępność oferty kulturowej online
- Multimedialne narzedzia do zarządzania zespołem

3. Szkoleniach wewnętrznych:
- dwudniowym szkoleniu stacjonarnym z ramienia Narodowego Centrum Kultury, poprowadzonego przez dr Joannę Ojdanę
- szkoleniu dotyczącym połączeń sprzętowych i podstawowej obsługi komputera pod kątem sprzętu audio
- szkoleniu dotyczącym obsługi i połączeń sprzętu wideo
- szkoleniu dotyczącym obsługi sprzętu i programu audio
- szkoleniu dotyczącym obsługi pętli indukcyjnej oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
- szkoleniu z montażu wideo
- szkoleniu dotyczącym promocji działalności kulturalnej w internecie.

Z przyznanego grantu o wysokości 161 900 zł zakupiono:

1. Sprzęt komputerowy wraz z akcesoriami:
- dwa mobilne komputery (laptopy) do edycji nagrań audio/video, rejestracji audio i audiodeskrypcji, a także montażu filmów;
- tablet do działań związanych z promocją w internecie, a także do sterowania mikserem cyfrowym;
- wyposażenie stanowiska do edycji audio/video/audiodeskrypcji: monitor, mysz, klawiatura;
- router umożliwiający transmisje online i połączenie z mikserem cyfrowym;
- dysk zewnętrzny do archiwizacji zarejestrowanych materiałów audio/video;
- urządzenie wielofunkcyjne do druku, skanowania i kserowania np. tworzenia materiałów na warsztaty, druku plakatów i ulotek w kontraście;

2. Urządzenia do rejestracji audiodeskrypcji:
- dwukanałowy interfejs audio z wysokiej klasy przetwornikami;
- mikrofon lektorski z przedwzmaniaczem, niewymagający specjalnej adaptacji akusycznej do rejestracji audiodeskrypcji i innych np. podcastów;
- trzy pary słuchawek (2 pary zamkniętych, 1 para otwartych) do miksu, edycji i nagrań;
- para monitorów studyjnych do edycji i miksu;

3. Sprzęt do transmisji, nagraniowy i nagłośnieniowy:
- kabel ethernetowy na bębnie do połączenia między sceną, a reżyserką;
- pięć sztuk przewodowych mikrofonów wokalowych;
- dziewięć sztuk mikrofonów instrumentalnych + dwa komplety pojemnościowych mikrofonów (pary stereo);
- mikser i stagebox cyfrowy;
- pięć diboxów;
- dwieście metrów przewodu typu XLR + 84 wtyczki do samodzielnego lutowania;
- zestaw statywów mikrofonowych;
- komplet mikrofonów bezprzewodowych;
- konwerter IP na HDMI;
- Grabber HDMI z okablowaniem i przejściówkami;

4. Sprzęt video z akcesoriami:
- dwa aparaty cyfrowe do rejestracji wideo, zdjęć, transmisji live;
- akcesoria: ładowarki, zamienniki baterii, dedykowane powerbanki;
- czery karty pamięci do rejestracji nagrań;
- stabilizator i dwa statywy;
- bezprzewodowy zestaw audio do aparatów do rejestracji dźwięku z aparatów z mikrofonami krawatowymi;
- dwa obiektywy do aparatów;

5. Urządzenia do wizualizacji:
- ekran elektryczny;
- projektor z uchwytem;

6. Oprogramowanie
- program do edycji audio;
- program do montażu video;

7. Szkolenia (opisane powyżej jako szkolenia wewnętrzne z wyłączeniem dwudniowego szkolenia stacjonarnego z ramienia NCK)

8. Urządzenia stacjonarne poprawiające dostępność w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy tj. pętla indukcyjna macierzowa z przesunięciem fazy.

Kwotę grantu wykorzystano w 100%, co uwzględniono w rozliczeniu środków projektu grantowego.

Działania zrealizowane dzięki pozyskanym środkom:
- Wywijando 2022 - transmisja online, rejestracja przeglądu tanecznego w formie wideo, archiwizacja;
- Wystawa ,,Prężynka wzoraj i dziś" - archiwum społeczne
- Letnie poczytajki i recenzje nowych książek - promocja czytelnictwa w Publicznych Bibliotekach Gminy Lubrza;
- ,,Pod Wiatą" - seria rozmów w formie podcastów - w trakcie realizacji;
- Narodowe Czytanie - filmy ze spotkań - w trakcie realizacji;
- Fotorelacje wydarzeń: jubileuszu straży pożarnej, Jarmarku św. Jerzego, zawodów pożarnicznych etc.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy przeprowadzono również autodiagnozę działalności kulturalnej jednostki, a także stworzono strategię cyfrową, w której ujęto działania ewaluacyjne projektu i dalszego rozwoju oferty kulturalnej.

Realizację projektu grantowego zakończono dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Ostrzeżenie

Próbujesz otworzyć odnośnik otwierany w nowym oknie (zewnętrzny). Potwierdź, że chcesz przejść do tej strony: